Hur vi bildades

Den första Kvickrotfestivalen hölls i slutet av augusti 2015. Det var en samling av våra vänner och kontakter vi hade som vi lyckades samla och engagera till denna innehållsrika festdag. Ett halvår senare bildade vi en formell förening och registrerade oss för att få ett organisationsnummer för att bli mer officiella gentemot andra föreningar, kommuner och bidragsgivare.

Hur vi arbetar

Vi är en ideell förening och vi tar ingen medlemsavgift. Istället bygger medlemskapet på deltagande i arbetet och vi skriver upp och lägger till dig som kommer på något av våra möten eller vill gå med i vår diskussionsgrupp på Facebook.

Föreningens arbete består dels av den praktiska delen att förbereda lokaler, konstruera eller hyra scen och scenutrustning, förse hantverkare med utrymme för försäljning, ordna campingplats, möjligheter att köpa eller laga mat och mycket mer.

Den största delen av arbetet vi gör är dock planering och förberedelser. Det innebär att nätverka med kulturutövare, andra föreningar, myndigheter och entreprenörer, bjuda in och motivera dessa till varför de har nytta och glädje av att vara en del av vårt nätverk och de festivaler vi gör. Att ansöka om de pengar som behövs för att genomföra festivalen är också ett mycket viktigt arbete.

Vi söker fler engagerade personer som vill arbeta med oss i föreningen och utomstående aktörer som vill samarbeta med oss för att skapa fler ytor för den hållbara kulturen i Västerbotten!

Våra ideal

Både festival och förening har skapats med syftet att väcka intresse och verka för en hållbar framtid på lokal nivå och att med hjälp av kultur och näringsliv föra samman olika grupper. Med verktyg som musik, hantverk och konst, samt de föreläsningar och filmer som visas på evenemangen skapas öppna och inspirerande diskussioner om hur vi tillsammans lär oss att skapa en hållbar miljö i samhället.

Våra hittills största evenemang, Kvickrot, hålls i Backfors, en mycket liten by i Bjurholms kommun, en mycket liten kommun. Syftet med detta är bland annat att knyta samman större och mindre orter, kust och inland. I Umeå där de flesta av oss i föreningen nu bor finns många föreningar och festivaler och det finns alltid flera olika kostnadsfria evenemang och aktiviteter att delta i varje vecka. Vi vill föra ut lite av denna verksamhet till de mindre orterna. Bjurholm har mycket att vinna på en festival som visar upp platsen på ett positivt sätt för nya personer. För oss stadsbor är det förstås även förmånligt att verka ute i Bjurholm. Det finns många verksamma föreningar och kulturutövare att samarbeta och ha ett utbyte med. Just festivalplatsen är en vacker och lämplig miljö. Att verka i en liten kommun är också fördelaktigt eftersom människor känner till varandra och det är lätt att nå de kontakter som behövs.

Vi tar inget inträde för festivalen. Vi vill att alla som är intresserade ska kunna komma utan att behöva se det som en ekonomisk investering. I detta skede behöver vi dessutom all uppmärksamhet och alla besökare vi kan få!

På arrangemangen finns fullständig källsortering. Vi uppmuntrar även att främst vegetarisk mat serveras.

 

Advertisements