Vi har nu bokat ett par godingar som spelat för oss förut!

Det är Fungus hill och Medijoker och Synkoperna som återkommer. Fler bokningar är på väg!

Det är även klargjort att Naturskyddsföreningen i Umeå anordnar Naturvandring och bokbord på festivalen!

Advertisements