Nu är inbjudningar till vårat kommande informationsmöte utskickat via mail och facebook till en lång rad relevanta personer och föreningar i Bjurholm. Lokalen är bokad och ansvarsområden fördelade och allt känns som att det går på räls!

Vi kom även vid senaste mötet på några nya goda idéer till festivalen! Vi kommer bland annat arbeta med att upprätta ett smidigt system för att samåka till festivalen. Vi ska även undersöka möjlighet att abonnera eller på annat sätt ordna en buss, men mellan centralorten och festivalen ska något smidigare till! Kanske kan vi dela ut cyklar som får gå fram och tillbaka under helgen och sedan skänkas till allmänheten?! Vi tror oss nämligen ha en person som kan skänka oss en hel del ihopsamlade övergivna cyklar : )

(På bilden ovan ser vi Alexander som driver Hoj-o-mat och serverade mat och dryck under Kvickblot 2016 )

Advertisements